Kısıtlı Sorumluluk

Ziyaretçi bu siteyi (royalmond.com) ve eticaret mağazasını(shop.royalmond.com) kendi hür iradesi ile gezdiğini ve kullandığını kabul eder. Bu sitenin kullanılması, sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya siteye erişim sebebiyle maruz kalınabilecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar(malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili Royalmond’un hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Ziyaretçiler, yukarıda anılan zararlar sebebiyle Royalmond’un her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Internetteki kullanıcıların ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sürekli bir şekilde ve ayıpsız faaliyette bulunacağı hususunda Royalmond herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir.

Royalmond, kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı web sitesinde veya eticaret mağazasında sunulan ve yayınlanan bilgi ve verilerin içeriği, doğruluğu, yeterliliği ve eksiksizliği hususunda herhangi bir bir taahhütte bulunmamakta veya bir garanti vermemektedir. Royalmond, sitesinde  adresi verilen, paylaşılan internet sitelerinin içeriğinden veya bu sitelerde sunulan hizmet ve faaliyetlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Web sitesine giriş veya erişim yapılması sırasında ziyaretçiler ve müşteriler, Royalmond’un ve üçüncü kişilerin yasal haklarını göz önünde bulundurmak ve bu hakları ihlal etmemek ile yükümlüdür. Ziyaretçiler, herhangi bir üçüncü kişinin yasal hakkının ihlal edilmesi sebebiyle doğacak zararlardan tamamen kendilerinin sorumlu olduklarını ve Royalmond’un bu zararlardan sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.