Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 Taraflar ve Konu:

Bu sözleşme, Royalmond’a ait  royalmond.com internet sitesinden elektronik ortamda gıda maddeleri satın alan kişi (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) ile ‘‘Vedat Günyol Cad. Yakut Sok. Zümrüt Sitesi Blok 15 D.2, Ataşehir, İstanbul TÜRKİYE’ adresinde bulunan satıcı Royalmond – Muzaffer Yüner(bundan böyle ROYALMOND olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılan ürün satışı ve teslimi koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini saptanmaktadır.

Alıcı, Royalmond’un isim, ünvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri, internet sitesinde yayınlanan ürün paketlerinin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimat koşulları, sözleşmenin süresi ve satışa konu paket ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına veya telefonla iletişime uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri kayıt altına alınan elektronik yazışmalarda veya elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini kabul ve beyan eder. Royalmond web sitesi kayıtları, royalmond.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 2 Satış Sözleşme Tarihi ve Yürürlüğü:

Alıcı siparişlerini royalmond.com web sitesine kayıt yaparak elektronik ortamda gerçekleştirir. Sözleşme, Alıcı’nın sipariş verdiği tarihte o günkü fiyatlarla oluşturulur. Her ne kadar sözleşme kurulmuş olsa da Alıcı oluşturduğu siparişin ödemesini sözleşme imzasından, kuruluşundan sonra Royalmond fiyat artışı yaptıktan sonra gerçekleştirirse, müşterinin siparişini oluşturmuş olduğu ürünlerin fiyatı yeni fiyatlandırmaya göre düzenlenecektir. Alıcı yeni fiyatlara göre ödeme yapmakla yükümlüdür. Sipariş açtığında oluşturulmuş sözleşme içeriği fiyatlar haricinde tamamen geçerli sayılacaktır. Alıcı, ödemeyi yapmakla yeni fiyatları kabul etmiş sayılacak ve sözleşme ödeme sonrasında yürürlüğe girmiş olacaktır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve seçilen ürün paketinin teslimatına başlanması için Alıcı’nın sipariş ettiği paket bedelini tam olarak ödemiş olması şarttır. Alıcı bu hususu yani sözleşme kuruluşundan sonra gelişen ekonomik ve ticari şartlar dahilinde kendi ödemesini tamamen yapana kadar Royalmond’un fiyat artırma hak ve yetkisinin olduğunu kabul eder.

Madde 3 Gıda Ürünleri:

Royalmond, kuruyemiş içerikli gıda ürünleri satar ve bunu sitesinde ve ürün sayfalarında açıkça belirtir. Bademe, fıstığa, çikolataya alerjisi olan alıcıların bu ürünü almaması gerekir. Bu kimselerin alarak yemesinden doğacak sağlık sorunlarından Royalmond sorumlu tutulamaz.

Royalmond, bu uyarılara rağmen ALICI nın söz konusu ürünleri alması durumunda gıda alerjisinden dolayı karşılaşılabileceği sağlık problemlerinden dolayı sorumlu tutulamaz.

Madde 4 Fiyat ve Ödeme Koşulları:

Royalmond ürün fiyatlarını her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Alıcının ürünü aldıktan sonra yeniden siparişte bulunması halinde güncel tarife geçerli olacaktır.

Ödemeler webden online ödeme, ( kredi kartı veya banka kartı) ve Banka havalesi yöntemleri ile yapılır.

Madde 5 Ürünlerin Teslimi:

Royalmond paketleri Türkiye İl sınırları dâhilinde, Alıcı tarafından bildirilen adrese teslim edilir. Ürün hazırlanması ve gönderimine, ürün bedellerinin tam olarak ödemesini takip eden  iş gününden sonra başlanır.

Royalmond, yapılan tüm düzenlemeleri ve sipariş işlemi bilgilerini Alıcı’ya e-posta yolu ile iletecektir. Konfirmasyon bilgisi alınmamış işlemler Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı, Royalmond’nın sistemde yapılan düzenlemeler ve sipariş bilgileriyle ilgi olarak e-posta yoluyla yapacağı bildirimleri kontrol etmek ve hata var ise bunların düzeltilmesini talep etmekle sorumludur.

Royalmond, 2 iş günü öncesinden müşterilerine haber vermek koşuluyla üretim birimlerinin bakımı gibi zorunlu nedenlerle bazı günlerde servis vermeme hakkına sahiptir. Mücbir sebep, OHAL, yoğun kar yağışı gibi koşulların ulaşımı aksatması halinde de Royalmond’un teslimatı bu durumun ortadan kalkma tarihine kadar erteleme hakkı bulunmaktadır. Alıcı, bu gibi nedenlerle herhangi bir talepte ve şikâyette bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Alıcı, irsaliyesini imzalamakla paketteki ürünleri eksiksiz teslim almış kabul edilir. Eksik ürünler olması halinde, kuryeye tutanak tutturulması şarttır. Alıcı’nın paketi kendisinin teslim almayacağını ve irsaliye imzalamayacağını beyan etmesi durumunda, sorumluluk tamamen Alıcı’ya ait olacaktır. Alıcı bu durumda paketteki ürünleri eksiksiz teslim almış kabul edilir.

Kurye/kargo, Alıcı’nın belirlediği zaman diliminde ve adreste Alıcı’ya veya Alıcı’nın paketi teslim almaya yetkili kıldığı kişiye ulaşamazsa, 5 dakikalık bekleme süresinden sonra paketi Royalmond merkezine geri götürecektir. Alıcı’nın teslimat adresinde hazır bulunmaması nedeniyle Royalmond’a iade edilen paketler, Royalmond merkezinde 3 gün muhafaza edilir. Royalmond, bu süre içerisinde alınmayan paketlerin muhafazasından sorumlu değildir. Alıcı, bu gibi durumlarda paketi almış kabul edileceğini ve Royalmond’dan bundan ötürü hiç bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Teslimat ve fatura adreslerinin farklı olması halinde Alıcı bu durumu Royalmond’a siparişi sırasında bildirmek durumundadır. Fatura, ürünle birlikte gönderilecektir. ALICIya kolaylık sağlamak adına, acil durumlarda sadece irsaliye ile ürün gönderimi yapılıp, fatura takip eden günlerde gönderilebilecektir.

Paketlerde ürün eksiği olması, paketin ezik veya ambalajların açık olması gibi herhangi bir sorunla karşılaşması halinde Alıcı, getiren kurye veya kargo elemanına bunu göstermeli ve tutanak tutturmalıdır. Ayrıca ROYALMOND, müşteri memnuniyetini sağlamak ve takip etmek adına, ALICI dan söz konusu fotoğrafı [email protected] a göndermesini rica eder. 

Bu gibi durumlarda yapılacak incelemede üründeki sorunun Royalmond’dan kaynaklandığının Royalmond tarafından tespiti halinde, alıcıya yeni ürün paketi gönderilecektir.

Madde 6 Ürünlerin Muhafazası ve Tüketimi:

Royalmond ürünleri sağlıklı ve özel sağlık koşullarında, koruyucu katkı maddeleri kullanılmadan  paketlenir. Teslim edilen Royalmond ürünlerinin teslimattan sonra sağlıklı koşullarda muhafaza etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı teslim aldığı ürünlerden Almond Rolls, Brix  ürünlerini tazeliğini koruduğu 30 gün içinde, ROYALMOND Dark, Pearl ürünlerini ise  90 gün içinde tüketmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek sorunlardan Royalmond sorumlu değildir.

Madde 7 Kullanımın Ertelenmesi, Hakkın Devri, Adres Değişikliği:

Royalmond’un faaliyette bulunduğu gıda maddelerini düzenli teslimatlar çerçevesinde Alıcı’nın konut veya işyerine götürerek teslim etmesi işlemi, mevzuatımızda, niteliği gereği cayma hakkının ve tüketicinin bilgilendirilmesi yükümlülüğünün kapsamı dışında bırakılmıştır. 06.03.2011 tarihli 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 2 (3) a maddesi uyarınca, Yönetmelik’in özellikle cayma hakkını düzenleyen  8. maddesi ile  5 inci, 6 ncı, 7 nci maddeler ve 9 uncu maddenin birinci fıkrası; ‘‘Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.’’

Gıda maddelerinin düzenli teslimatlar çerçevesinde Alıcı’nın konut veya işyerine götürülerek teslimine ilişkin olan bu sözleşmeden cayılması, hukuki düzenlemeler gereğince mümkün değildir.

Alıcının en az bir iş günü öncesinde saat 16.30’a kadar bildirmesi halinde, Royalmond teslimat sınırları dâhilinde teslimat adresinde ve/veya teslim saatinde değişik yapabilir.

Alıcı bu gibi taleplerini, [email protected] eposta adresine göndermek suretiyle elektronik ortamda yapacak ve onay alacaktır.

Alıcı, e-posta yolu ile ilettiği taleplerine 3 saat içerisinde yanıt almaması halinde, e-postanın teknik bir aksaklıktan dolayı Royalmond’a ulaşmamış olması ihtimalinden ötürü, talebini tekrar iletmelidir. Royalmond teknik sebeplerle eline ulaşmayan Alıcı taleplerinin karşılanmasından sorumlu değildir.

Madde 8 Sözleşmenin Feshi:

Royalmond, paketleri açılmadan iade edilen ürünleri teslim alacak ve alıcıya parasını iade edecektir.

Paket açılması durumunda, ürünün muhteviyatı gereği herhangi bir para iadesi yapılmayacaktır.

Madde 9 Sözleşme Değişiklikleri:

Royalmond, sözleşme şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu gibi bir durumda, değişikliklerin tümü web sitesinde yayınlanacak ve değişikliklerden sonra yapılacak sipariş ve alımlar bakımından geçerli olacaktır.

Madde 10 Gizlilik:

Royalmond, iş bu sözleşme kapsamında Alıcı hakkında edindiği bilgileri, alıcının faydasına olacak kampanyalardan faydalandırmakta kullanabilir.

Alıcı’nın ödeme yaparken kullanılan kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde Royalmond sistemleri tarafından görülmemekte ve kaydedilmemektedir.

Madde 11 Delil Anlaşması ve Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmeden ve uygulanmasından kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların hallinde Royalmond’un bilgisayar, telefon, ses kaydı gibi manyetik ortamda olanlar dâhil elektronik kayıtları, ticari defter, belge ve kayıtları kesin delil oluşturur. İhtilafların çözümünde parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri, İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ROYALMOND markası adına Muzaffer Yüner

ALICI